Costul participării la Academia de Software este de 10.000 euro/persoană, la care se adaugă TVA. Acest preț acoperă strict costurile derulării programului (hardware, licențe software, costurile instructorilor, salariile participanților – dacă e cazul, elaborarea materialelor de curs, costuri de regie etc.). Costul programului este suportat integral de Essensys Technology.